• Studie- & landmeetbureau
  Alex Coussens

  Een jong & dynamisch studiebureau in West-Vlaanderen.
  De zaakvoerder, Alex Coussens, is industrieel ingenieur bouwkunde en beëdigd landmeter sinds 2003 en heeft sinds 2017 zijn eigen studiebureau.

 • Studie- & landmeetbureau
  Alex Coussens

  Flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onze grootste troeven.

  Daarnaast streven we naar een goede samenwerking met onze klanten zodat we aan hun wensen kunnen voldoen.

Ontdek ons aanbod

OPMETINGEN :


opmeting (notariële akte)

Opmetingen kunnen gebeuren in het kader van de aan- of verkoop, een verdeling of een ruiling van eigendommen,… Hierbij wordt nauwkeurig de correcte perceelsgrens bepaald en afgepaald. Dit opmetingsplan wordt bij de notariële akte gevoegd.

afpaling

Wanneer geen duidelijke plannen bestaan over de grens tussen twee eigendommen kan een afpaling in der minne worden opgemaakt. Na overleg wordt de ligging van de grens overeengekomen. Hierna wordt een Proces Verbaal van Afpaling opgemaakt, door beide partijen ondertekend en geregistreerd.

opmeting bestaande toestand

Wij kunnen instaan voor allerhande opmetingen, dit voor zowel architecten (gebouwen, gevels, terreinhoogtes, ...), tuinarchitecten (bestaande bomen, afsluitingen, verhardingen, ...) als overige bouwheren. We spreken hier van een opmeting van de bestaande toestand waarbij geen uitspraak wordt gedaan over de eigendomsgrenzen.

volumebepaling / grondverzet

Bij grondwerken kan er veelal discussie ontstaan tussen de aannemer en de bouwheer. Dit kan vermeden worden door een meting uit te voeren vóór en na de werken. Hierna kan het grondverzet bepaald worden. Ook stockmetingen (zand, steenslag, puin, ...) behoren tot ons takenpakket

ANDERE DIENSTEN :


verkaveling

Verkavelen is een bijzondere vorm van verdelen. Er is een verkavelingsvergunning vereist wanneer het perceel wordt opgesplitst in verschillende kavels met de bedoeling hierop te bouwen (woningbouw, industriële gebouwen, commerciële gebouwen).
Het terrein wordt nauwkeurig opgemeten. Hierna wordt in samenspraak met de verkavelaar bekeken hoe uw grond kan verkaveld worden rekening houdend met de stedenbouwkundige voorschriften. Hierbij voeren we de nodige besprekingen met alle instanties zodoende een verkavelingsvergunning te kunnen bekomen.

infrastructuur

Het is mogelijk dat bij nieuwe verkavelingen ook wegenis en riolering moet worden aangelegd. Hiervoor dient een volledige studie te worden opgemaakt. Wij kunnen instaan voor zowel alle nodige plannen, lastenboek, raming, ... als voor de opvolging van de werken van begin tot einde.
Ook bij aanleg van wegenis en riolering voor stedenbouwkundige dossiers kunnen wij de bouwheer/architect bijstaan met de nodige documenten. Dit kan gaan over de aanleg van parkeerterreinen, aanleg industrieterreinen, heraanleg wegenis, ...

uitzetwerk

Aannemers doen veelal beroep op een landmeter voor volgende precisiemetingen:

 • uitzetten van gebouwen (funderingspalen, liftputten, assen,...)
 • uitzetten van brugdekken en dergelijke
 • uitzetten van staalconstructies
 • uitzetten van wegenis

schatting

Een schatting door de landmeter kan van belang zijn bij de aankoop-verkoop van een onroerend goed, het bepalen van de huurwaarde van een goed, een voorafgaandelijke schatting en inbrengen van een onroerend goed in een vennootschap.
Aan de hand van de waarde van het gebouw en/of de grond en op basis van vergelijkingspunten wordt een correct en onpartijdig schattingsverslag opgesteld.

REALISATIES.

Voor advies of offerte op maat, kan u me altijd contacteren :


Studie- & landmeetbureau
Alex Coussens
Koutermolenstraat 23c
8610 Kortemark
TEL 0468 41 84 02
alex@landmetercoussens.be

LAN nr: 171701
BTW nr: 0670.874.665